Quellenauswahl

DithmLR. 1447(Eckh.)

Gliederungsübersicht

[Einleitung]
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5 (S. 11)
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10 (S. 12)
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18 (S. 13)
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27 (S. 14)
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35 (S. 15)
§ 36
§ 37
Twydracht van kopes weghen.
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
Van des landes rechte ... (S. 16)
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46 (S. 17)
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
Van deverighe unde van ...
§ 53
§ 54
§ 55 (S. 18)
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
Van korn tho ettende ...
§ 61
§ 62
§ 63 (S. 19)
Van rechte tho ghevende.
§ 64
§ 65
§ 66
Van doet slaghe.
§ 67
§ 68
§ 69 (S. 20)
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74 (S. 21)
§ 75
§ 76
§ 77
De jeghen dat rechte ...
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83 (S. 22)
§ 84
§ 85
§ 86
Van des sonnavendes vrede.
§ 87
Van schult weghen vorstorvener ...
§ 88
§ 89 (S. 23)
§ 90
§ 91
§ 92
Van liffliken schaden.
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98 (S. 24)
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105 (S. 25)
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111 (S. 26)
§ 112
§ 113
Van vruwen schaden.
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119 (S. 27)
Van husvrede.
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
Deme sine perde nomen ...
§ 125 (S. 28)
§ 126
§ 127
Van deme plochvrede unde ...
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132 (S. 29)
§ 133
§ 134
Wede up eynes anderen ...
§ 135
§ 136
§ 137
We deme anderen sinen ...
§ 138
§ 139 (S. 30)
§ 140
§ 141
Deme syn gud bynnen ...
§ 142
§ 143
Van acker kope.
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148 (S. 31)
§ 149
§ 150
Van anweddinghe.
§ 151
§ 152
Van vorstorven ghuderen.
§ 153
§ 154 (S. 32)
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162 (S. 33)
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
Van mededele. (S. 34)
§ 170
§ 171
Van vrige ok van ...
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177 (S. 35)
§ 178
Van vormunderschup weghen.
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
Van medeghift.
§ 186 (S. 36)
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193 (S. 37)
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
Van uplatinghe wives unde ...
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202 (S. 38)
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
Van lofftes weghen. (S. 39)
§ 212
§ 213
§ 214
Van enes mannes herwede.
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218 (S. 40)
§ 219
§ 220
§ 221
§ 222
§ 223
De vrowen hoen edder ...
§ 224
§ 225
§ 226
Item en articlen van ... (S. 41)
§ 227
§ 228
§ 229
§ 230
Van burschult.
§ 231
Item van uplatinge vrye. (S. 42)
§ 232
§ 233
§ 234
§ 235
Van eneme utghande wive.
§ 236
Van enem avergheven mannen.
§ 237
§ 238
§ 239
§ 240 (S. 43)
Van latinge, van vryge, ...
§ 241
§ 242
§ 243
Van des vredes weghen, ...
§ 244
§ 245
§ 246 (S. 44)
§ 247
§ 248
§ 249
§ 250
§ 251
Van kesende der nygen ...
§ 252
Van giffte in krankenbedde.
§ 253
We dar enen man ...
§ 254
§ 255 (S. 45)
Van vrede tho der ...
§ 256
§ 257
Quellenauswahl